• Installasjon Karmsund Vgs

    Oppdrag fra kunstner Axel Rios. Produsert og montert av Interiørhelhet i samarbeid med kunstner.

Montering av Axel Rios kunstprosjekt på Karmsund Videregående skole (Haugesund). Hovedverker H1 og H2

Kaos og orden

Kaos og orden

Vi har hulpet kunstner Axel Rios med sine kunstprosjekter. Her har vi bistått med gravering av paneler. Han inkluderer elevene med å få bygget dekorering av skoler. Med dette blir elevene engasjerte, de lærer noe, mestrer og blir stolte.