Installasjon Karmsund Vgs

Oppdrag fra kunstner Axel Rios.
Produsert og montert av Interiørhelhet i samarbeid med kunstner.

Kaos og orden

Vi har hulpet kunstner Axel Rios med sine kunstprosjekter. Her har vi bistått med gravering av paneler. Han inkluderer elevene med å få bygget dekorering av skoler. Med dette blir elevene engasjerte, de lærer noe, mestrer og blir stolte. 

© Interiørhelhet AS. Alle rettigheter reservert.